TŁO

Obliczenie śladu węglowego danego wyrobu jest wyzwaniem dla wielu sektorów przemysłowych, gdyż często składają się z wielu składników lub występuje wiele etapów podczas ich wytwarzania i podczas cyklu życia produktu. Ponadto, obecnie istnieje szerokie spektrum metod, które są już stosowane lub w fazie opracowywania, co powoduje, że obliczenia śladu węglowego daje duże różnice między wynikami uzyskanymi według zastosowanych metodologii.

Aby sprostać tej sytuacji został przedsięwzięty projekt CO2Shoe a jego celem jest ustalenia jednolitych kryteriów do obliczania śladu węglowego pary butów, z uwzględnieniem emisji gazów cieplarnianych uwalnianych w trakcie procesu produkcyjnego.