SPODZIEWANE WYNIKI

Opracowanie narzędzia do obliczania śladu węglowego dla obuwia umożliwiającego określenie ilości emisji GHG, wyrażonej w jednostkach równoważnych CO2.

Zastosowanie narzędzia obliczeniowego w 36 różnych stylach obuwniczych produkowanych przez 12 uczestniczących w projekcie firm z 4 krajów członkowskich UE (Hiszpania, Włochy, Portugalia i Polska).

Zmniejszenie emisji GHG uwalnianych do atmosfery (Ślad Węglowy) w firmach uczestniczących w projekcie i tym samym poprawa stanu środowiska naturalnego.

Identyfikacja rozwiązań służących zmniejszeniu emisji GHG, które mogą być zastosowane w przemyśle obuwniczym.

Wdrożenie Eco-wzornictwa w produkcji jako metody poprawy produktu z punktu widzenia ekologii od pierwszego etapu produkcji.

 Promocja narzędzia do obliczania śladu węglowego zaprojektowanego specjalnie dla sektora obuwniczego na terenie Europy.

 Zwiększenie troski odnośnie wpływu na środowisko w zakresie udziału w procesie globalnego ocieplenia, pochodzącego z procesów produkcyjnych w firmach sektora obuwniczego.