GŁÓWNE DZIAŁANIA

•    Przenalizowanie istniejącej metodologii do prowadzenia oceny Cyklu Życiowego oraz obliczania śladu węglowego produktu.

•    Określenie celów, zakresu oraz ograniczeń badanego system.

•    Zebranie danych (dane wejściowe i wyjściowe systemu).

•    Opracowanie narzędzia do obliczania śladu węglowego pary obuwia (główny cel projektu).

•   Zastosowanie narzędzia w różnych stylach obuwniczych wykonywanych w hiszpańskich, portugalskich, włoskich przedsiębiorstwach.

•    Badanie uzyskanych rezultatów w celu zidentyfikowania “punktów krytycznych” I ustalenia zaleceń w celu poprawy ekologicznej efektywności przedsiębiorstw.

•    Upowszechnienie stosowania opracowanego narzędzia pomiędzy europejskimi firmami obuwniczymi.