CGS

CGS di Coluccia Michelle & C. s.a.s. jest prywatnym przedsiębiorstwem handlowym z 20- letnim doświadczeniem w dziedzinie badań stosowanych, doradztwie przemysłowym i inżynierii lądowej. Od momentu powstania w 1990, strategia działania CGS polegała na podejmowaniu działań w celu ograniczenia luki między badaniami a przemysłem.

Mimo, że zainteresowanie CGS jest skierowane do szerokiej gamy sektorów, przede wszystkim skupia się na najbardziej aktualnych problemach. Odnośnie wyszukiwania różnych rozwiązań, firma systematycznie analizuje dane, wprowadza rozwiązania, które charakteryzują się wysokim stopniem innowacyjności w odniesieniu do wpływu na środowisko i kwestii związanych z bezpieczeństwem w środowisku pracy.

W obszarze badań stosowanych (krajowych i europejskich projektów badawczych) różne dyscypliny są obiektem zainteresowania przez CGS, obejmując następujące sektory przemysłowe: obuwie, chemia, wyprawianie skór, zakłady przemysłowe oraz tekstylia.

cgs