CEC

Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego (CEC) skupia narodowe stowarzyszenia oraz federacje z terenu Unii Europejskiej. CEC jest głosem europejskiego przemysłu obuwniczego wobec europejskich instytucji oraz innych międzynarodowych organizacji i władz.

Poprzez narodowe stowarzyszenia oraz federacje CEC obejmuje swą działalnością wszystkie etapy oraz przedsiębiorstwa z całego łańcucha dostaw: od zebrania materiałów elementów aż do recyklingu; od wytwórców do sprzedawców, instytucji edukacyjnych I centrów technologicznych. Obecnie członkowieCEC reprezentują około 87% europejskiego przemysłu.

Głównymi celami CEC jest zwiększenie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju sektora, cele szczegółowe obejmują:

  • Promowanie interesów i wartości przemysłu obuwniczego wobec instytucji EU oraz organizacji międzynarodowych w odniesieniu do działań politycznych, które mają wpływ na europejskie obuwnictwo. Przykładowo, w handlu międzynarodowym CEC nie broni protekcjonizmu rynku europejskiego, zamiast tego domaga się równego dostępu do rynku i grania w otwarte karty.
  • Wspieranie badań i rozwoju poprzez uczestnictwo w projektach EU, które mogą pomóc dostosować się do nowych wyzwań stawianych przez globalizację, takich jak zmniejszanie wpływu na zmianę klimatu, energetyczna efektywność, zmniejszanie się dostępności materiałów, nowe modele biznesowe wynikające ze wzrostu wymagań nowych danych ze strony naszych klientów: pozostałe potrzeby konsumentów (proces starzenia, indywidualizacja produkcji, itd.).
  • Zwiększanie zatrudnienia oraz szkolenia poprzez uczestnictwo w platformach oraz projektach europejskich.
  • Służenie jako platforma pomiędzy wszystkimi graczami branży obuwniczej w celu wymiany informacji oraz najlepszych praktyk, jak również wspólnych inicjatyw.

Cec